Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Ledamöterna och ersättarna är valda direkt av folket genom kommunvalet.

Beredningar

Beredningarna är politiskt sammansatta grupper som arbetar med konkreta frågor och utredningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Kommunstyrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande. Kommunstyrelsen har tre utskott.

Nämnder

Nämnderna arbetar med avgränsade områden. De flesta nämnder, utöver valnämnden och krisledningsnämnden, är myndighetsnämnder och arbetar bara med myndighetsutövning mot enskild personer och företag.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Ovan är ett urval,

Råd

Övrigt

Här hittar du instanser och förtroendevalda så som stiftelser, vigselförrättare med mera.

Övriga

Partier