Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Moderata samlingspartiet (M)

Antal personer (29 st)

Efternamn Förnamn
Brink Martin
Fortgens Wouter
Hein Midtbö Egil
Algården Lars
Nävergårdh Helena
Ottosson Christian
Axelsson Sven-Gustav
Ward-Slotte Alexandra
Sylvan Karin
Gjertz Mats
Söderström Claudia
Kennborn Måns
Sylvan Kent
Arvidsson Lillemor
Gardshol Kjetil
Hellsten Liselott
Wenell Henrik
Andersson Viveca
Bergman Martin
Damberg Ström Ann
Robertsson Maggie
Renfors Maria
Fredriksson Eva
Sandén Pernilla
Ernfors Michael
Skånberg Emma
Brinkhoff Carl
Ekeklint Daniel
Renfors Björn