Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Demokratiberedningen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (13 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Viveca Moderata samlingspartiet Beredningsledare 1
Gustafsson Jessica Vänsterpartiet Vice beredningsledare 2
Pettersson Lars-Ebbe Socialdemokraterna Beredningsledamot 3
Elm Nikula Elias Socialdemokraterna Beredningsledamot 4
Svensson Alexander Socialdemokraterna Beredningsledamot 5
Sylvan Karin Moderata samlingspartiet Beredningsledamot 6
Thunberg Johan Utan partitillhörighet Beredningsledamot 7
Palm Tomas Sverigedemokraterna Beredningsledamot 8
Svensson Christina Sverigedemokraterna Beredningsledamot 9
Hermansson Håkan Centerpartiet Adjungerande 10
Hansson Henrik Kristdemokraterna Adjungerande 11
Hadartz Ingemar Liberalerna Adjungerande 12
Svensson Camilla Stenungsundspartiet Adjungerande 13