Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Personal och ekonomiutskottet

Mandatperiod: 2023-01-09 - 2026-12-31