Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Revisionen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hallman Jakob Kristdemokraterna Ordförande 1
Andell Pia Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Sandén Pernilla Moderata samlingspartiet Revisor 3
Wallsten Hans Socialdemokraterna Revisor 4
Rohlén Jan Stenungsundspartiet Revisor 5