Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Tomas Palm (SD)

Kontaktinformation

E-post:
tomas.palm@stenungsund.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Personal och ekonomiutskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Demokratiberedningen Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31