Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Henrik Hansson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.hansson2@stenungsund.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämndemän Nämndeman 2024-01-01 2027-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Demokratiberedningen Adjungerande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-11-23 2026-10-14
Beredningen för hållbara livsvillkor Vice beredningsledare 2023-09-14 2026-12-31
SOLTAK AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31