Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Annika Åberg - Darell (V)

Kontaktinformation

E-post:
annika.aberg-darell@stenungsund.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Personal och ekonomiutskottet Vice ordförande 2023-01-09 2026-12-31
Valberedning Ledamot 2022-11-23 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-02-02 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14