Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Linda-Maria Hermansson (C)

Kontaktinformation

E-post:
linda-maria.hermansson@stenungsund.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Allmänna utskottet Vice ordförande 2023-01-09 2026-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Råd för funktionshindrade Ledamot 2023-01-09 2026-12-31
Välfärdsutskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Valberedning Vice ordförande 2022-11-23 2026-10-14
Personal och ekonomiutskottet Adjungerande 2023-01-09 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-02-02 2026-12-31