Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Henrik Hansson (KD)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Demokratiberedningen Adjungerande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
SOLTAK AB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-11-23 2026-10-14
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31