Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Ingemar Hadartz (L)

Kontaktinformation

E-post:
ingemar.hadartz@stenungsund.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Demokratiberedningen Adjungerande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-11-23 2026-10-14