Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jessica Gustafsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.gustafsson2@stenungsund.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Beredningen för hållbara livsvillkor Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Demokratiberedningen Vice beredningsledare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14