Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Christina Svensson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
christina.svensson2@stenungsund.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ledamot 2023-01-09 2026-12-31
Demokratiberedningen Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsutskottet Ledamot 2023-01-09 2026-12-31