Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Linda-Maria Hermansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-650 11 37 (mobil)
0303-73 83 89 (arbete)

Postadress:
Gössby 308 444 93 Spekeröd
(bostad)

E-post:
linda-maria.hermansson@stenungsund.se

Bild på Linda-Maria Hermansson

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Ekonomi- och personalberedningen Beredningsledamot 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ordförande 2021-01-12 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2021-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-01-01 2022-10-14
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2021-01-22 2022-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2019-01-14 2022-12-31
Råd för funktionshindrade Ersättare 2019-01-14 2022-12-31
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Ersättare 2020-12-18 2022-12-31
Social Myndighetsnämnd Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Välfärdsutskottet Ordförande 2021-01-12 2022-12-31