Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kia Häggqvist (SD)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Social Myndighetsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ledamot 2022-11-23 2026-10-14
Välfärdsutskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31