Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Ingemar Hadartz (L)

Kontaktinformation

E-post:
ingemar.hadartz@stenungsund.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-05-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-05-07 - 2022-12-31
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Ersättare 2020-05-14 - 2022-12-31
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Ersättare 2020-05-14 - 2022-12-31
Teknisk Myndighetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ersättare 2021-01-22 - 2022-12-31