Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Christian Ottosson (M)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31