Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Torbjörn Spaak (KD)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Ersättare 2023-01-01 2026-12-31