Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Thomas Granlund (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stenungsundshem AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-11-23 2026-10-14