Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Henrik Wenell (M)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Råd för funktionshindrade Ersättare 2023-01-09 2026-12-31
Välfärdsutskottet Ersättare 2023-01-09 2026-12-31