Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Johnny Alexandersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
johnny.alexandersson@stenungsund.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Råd för funktionshindrade Ordförande 2023-01-09 2026-12-31
Välfärdsutskottet Ledamot 2023-01-09 2026-12-31