Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jessica Gustafsson (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Demokratiberedningen Beredningsledamot 2022-09-09 2022-12-31