Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jessica Gustafsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.gustafsson2@stenungsund.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Demokratiberedningen Vice beredningsledare 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14