Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Hans Häggqvist (SD)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Teknisk Myndighetsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31