Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Håkan Hermansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-609 06 70 (mobil)

E-post:
hakan.hermansson@stenungsund.se

Bild på Håkan Hermansson

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Beredningen miljö och fysisk planering Vice beredningsledare 2023-01-01 2026-12-31
Demokratiberedningen Adjungerande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14