Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Olof Lundberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
olof.lundberg@stenungsund.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ordförande 2020-11-02 2022-12-31
Ekonomi- och personalberedningen Beredningsledare 2020-11-02 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-11-02 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2020-11-02 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2020-12-18 2022-12-31
Valberedning Ordförande 2020-10-08 2022-10-14