Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Ann Christensen (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Social Myndighetsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31