Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Socialdemokraterna (S)