Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Göran Andtbacka (S)

Kontaktinformation

E-post:
goran.andtbacka@stenungsund.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Teknisk Myndighetsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-10-13 2026-10-14
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31