Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Vänsterpartiet (V)