Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Beredningar (5 st)

Beredningarna är politiskt sammansatta grupper som arbetar med konkreta frågor och utredningar.