Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Beredningar (3 st)

Beredningarna är politiskt sammansatta grupper som arbetar med konkreta frågor och utredningar.