Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kommunstyrelsen (3 st)

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Kommunstyrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande. Kommunstyrelsen har två utskott.