Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Daniel Ekeklint (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Teknisk Myndighetsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31