Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Daniel Ekeklint (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2022-05-12 - 2022-12-31