Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Maria Palm (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Teknisk Myndighetsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31