Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Camilla Svensson (ST)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Demokratiberedningen Adjungerande 2023-01-01 2026-12-31