Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Göran Andtbacka (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2022-01-20 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-12-17 - 2022-10-14
Teknisk Myndighetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31