Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Moderata samlingspartiet (M)