Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige (2 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Ledamöterna och ersättarna är valda direkt av folket genom kommunvalet.