Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jesper Lundblad (C)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31