Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Nämnder (3 st)

Nämnderna arbetar med avgränsade områden. De flesta nämnder, utöver valnämnden och krisledningsnämnden, är myndighetsnämnder och arbetar bara med myndighetsutövning mot enskild personer och företag.