Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jesper Lundblad (C)

Kontaktinformation

E-post:
jesper.lundblad@stenungsund.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31