Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Jennifer Träff (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Välfärdsberedningen Beredningsledamot 2019-01-01 - 2022-12-31