Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Ann-Marie Andersson-Farkas (MP)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stenungsunds Energi och Miljö AB, SEMAB Ersättare 2019-10-10 - 2022-12-31
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Ersättare 2019-11-14 - 2022-12-31
Teknisk Myndighetsnämnd Ersättare 2022-02-03 - 2022-12-31