Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Björn Lundquist (SD)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.lundquist@stenungsund.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2021-12-16 - 2022-12-31