Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Emma Kaivola Karlsson (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedningen Beredningsledamot 2020-09-25 - 2022-12-31