Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Carolin Österman (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Demokratiberedningen Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14