Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kjell Bruhn (C)