Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Tony Holm (KD)