Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Mikael Niklasson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Beredningen miljö och fysisk planering Beredningsledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14