Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Nämnder (4 st)

Nämnderna arbetar med avgränsade områden. De flesta nämnder, utöver valnämnden och krisledningsnämnden, är myndighetsnämnder och arbetar bara med myndighetsutövning mot enskild personer och företag.

Namn
Valnämnd
Teknisk Myndighetsnämnd
Social Myndighetsnämnd
Krisledningsnämnden