Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Kommundelsstämmor (5 st)

Varje år utför kommunen stämmor i dess kommundelar för att informera invånarna om aktuella planer etc. Invånarna får också tillfälle att ställa frågor och lämna åsikter inför mötena.

Namn
Kommundelsstämma Ucklum och Svenshögen
Kommundelsstämma Ödsmål
Kommundelsstämman Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna
Kommundelsstämma Stenungsunds centrum och Stora Askerön
Kommundelsstämma Spekeröd, Jörlanda och Stora Höga